เจาะตํานานวันคริสต์มาส เทศกาลแห่งครอบครัวที่คนทั้งโลกรอคอย

สำหรับคนทั่วไปน่าจะพอรู้กันดีว่าทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี คือการครบรอบการเรียนมาบรรจบกันของเทศกาลที่เรียกกันว่าวันคริสต์มาส ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาคริสต์ หากแต่ในปัจจุบันด้วยวัฒนธรรมตะวันตกที่ถูกเผยแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก วันคริสต์มาสจึงกลายเป็นวันสำคัญของคนในโลก ไม่ใช่เพียงแค่คนชาวตะวันตกแต่แม้แต่คนชาวเอเชีย ญี่ปุ่น หรือเมืองไทย ก็ยังมีการจัดงานวันคริสต์มาสให้เห็นกันอยู่เสมอ หากแต่ก็คงจะมีน้อยคนที่จะทราบถึงรายละเอียดของตำนานต้นกำเนิดแห่งวันคริสต์มาส ถ้าไม่ใช่ชาวคริสต์จริงๆ หากแต่เราก็คงต้องยอมรับว่าเทศกาลนี้กลายเป็นเทศกาลที่สำคัญสำหรับโลกไปแล้ว ในบทความนี้เราจึงขอนำท่านไปรู้จักตำนาน และที่มาของเทศกาลวันคริสต์มาสการดังต่อไปนี้
คำว่า christmas มาจากไหน
อันคำว่าคริสต์มาสนั้นที่จริงแล้วมาจากคำว่า christes Maesse ซึ่งเป็นชื่อของพิธีบูชามิสซาในคริสตจักร ซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ชาวคริสต์ในศาสนาคริสต์จะต้องยึดถือ และปฏิบัติ โดยคำๆนี้นั้นมีการค้นพบครั้งแรกในบันทึกโบราณเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1038 จากนั้นเมื่อผ่านวันเวลามานับพันปี คำดังกล่าวก็มีการเรียกใหม่เป็นคำว่า christmas อย่างที่เราได้ยิน และพบเจอกันอยู่ในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นวันซึ่งศาสนิกชนจะได้ทำการระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทำการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้ชนในโลกประจักษ์
วันคริสต์มาสคือวันอะไร
เรารู้กันแล้วว่าวันคริสต์มาสเป็นวันที่ศาสนิกชนชาวคริสต์จะระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้ากัน นั่นก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ถือกำเนิดในวันที่ 25 ธันวาคม ในเมืองชื่อ เบธเลเฮม จากนั้นในช่วงวัยเยาว์ได้ย้ายไปมีชีวิตวัยเด็ก และเจริญเติบโตอยู่ที่เมืองนาซาเรท ซึ่งหากเรานำจุดพิกัดที่ปรากฏในเรื่องราว และภูมิศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน เราจะพบว่ามันคือเขตประเทศที่มีการรบพุ่งแย่งชิงกันของประเทศที่ชื่อว่าอิสราเอลนั้นเอง ซึ่งว่ากันตามจริงนั้นวันที่ 25 ธันวาคม อาจจะไม่ใช่วันที่แท้จริงที่พระเยซูประสูติก็เป็นได้ เพราะตามพระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าพระเยซูประสูติในช่วงที่จักรพรรดิซีซ่าร์ออกัสตัสนั้นยังครองราชย์ และมีบัญชาให้มีการการจดบันทึกสำมะโนครัวเท่านั้น ซึ่งใครหลายคนต่างวิเคราะห์กันว่าที่กำหนดเป็นวันที่ 25 ธันวาคม ถือเป็นวันประสูติของพระเยซู มีสาเหตุมาจากที่ภายหลังจากยุคของพระเยซูมานานหลายปี คือ ในปี ค.ศ. 274 พระราชาอีกองค์ก็คือ จักรพรรดิเอาเรเลียนแห่งชาวอาณาจักรโรมัน ซึ่งมีพระบัญชาให้วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันแห่งการประสูติของสุริยะเทพ ที่ชนโบราณหลายแห่งต่างนับถือและเคารพบูชา แม้แต่ชาวอียิปต์โบราณก็มีเทพแห่งสุริยะ แต่ชื่อและประวัติแตกต่างกันไป ในขณะที่อาณาจักรโรมันในขณะนั้นเริ่มมีผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้น แต่พวกเขากลับต้องมาทำพิธีฉลองวันประสูติของสุริยะเทพซึ่งต่างความเชื่อ ในที่สุดพวกเขาก็หันมาใช้วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันฉลองวันประสูติพระเยซูแทนอย่างเปิดเผยตั้งแต่ปี ค.ศ. 330 และโชคดีอย่างมากที่เป็นสมัยที่เปิดกว้างและไม่กีดกันทางศาสนาเท่าก่อนหน้านั้น
ความสำคัญของคริสต์มาสต่อศาสนาคริสต์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเทศกาลวันคริสต์ เป็นเทศกาลสำคัญของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ไม่ใช่แค่เพียงวันระลึกถึงวันเกิดของพระเยซู แต่เป็นวันที่ระลึกถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตในโลก โดยเฉพาะการที่ทรงยองให้บุตรของพระองค์อย่าง “พระเยซูคริสต์เจ้า” ลงมาจุติบนโลกเพื่อเผยแพร่ศาสนาให้กับชาวโลกได้รับรู้และปฏิบัติตนตาม
ความสำคัญของคริสต์มาสต่อโลก
เทศกาลวันคริสต์ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญอย่างมาก ของคนชาวคริสต์ แต่จากการที่ศาสนานี้มีการเผยแพร่ไปอย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลกทำให้เทศกาลวันคริสต์มาสจึงถูกนำไปเผยแพร่ยังประเทศต่าง ๆ ร่วมทั้งประเทศในเอเชีย หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปในช่วงวันงานเทศกาลวันคริสต์มาส กลายมาเป็นวันหยุดยาวที่คนพากันหยุดงานและอยู่กับครอบครัวตนเอง จึงถือเป็นวันสำคัญอย่างมาก และไม่ใช่เพียงแค่นี้เมื่อเทศกาลถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ในหลายประเทศ ทำให้ในทุกประเทศแม้แต่ในไทยก็มีการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาสขึ้นตามเมืองใหญ่และห้างใหญ่ ๆ ของไทยอีกด้วย
Silent Night, Holy Night (ราตรีสวัสดิ์ คืนอันศักดิสิทธ์)
เป็นชื่อเพลงที่ถือเป็นเพลงประจำเทศกาลคริสต์มาส ถูกต้องขึ้นครั้งแรกในช่วงปีศตวรรษที่ 19 จากประเทศอังกฤษ บาทหลวงที่ชื่อ Joseph Mohr เจ้าอาวาสแห่งวันคริสต์แห่งหนึ่งได้ทำการแต่งขึ้นเพื่อใช้งานงานวันคริสต์มาสของทางวัด แต่ที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือเพลงนี้ไม่ได้ถูกเล่นครั้งแรกด้วยออแกร์ หรือเปียนโนที่มักถูกชอบใช้ประกอบพิธีในวัดของคริสต์แต่อย่างใดเพราะเครื่องเล่นออรืแกนที่วัดเกิดเสียในคืนวันที่ 24 ก่อนวัดคริสต์มาสเพียงวัดเดียวเอง พลวงพ่อเลยไขด้วยการเอาเนื้อเพลงไปหาเพื่อนบาทขอให้ช่วยแต่งทำนองเพิ่มให้ และเพลงนี้เองจึงเล่นครั้งแรกในโลกด้วยกีต้าร์นั้นเอง
นี้ก็เป็นตำนานของการกำเนิดเทศกาบคริสต์มาสที่เรารู้จักกันดี มันไม่ใช่เพียงวันที่ระลึกถึงความรักของพระเจ้าเท่านั้น แต่มันยังเป็นวันแห่งความรักของครอบครัวอีกด้วย

Back to Top